Status prawny - Prokuratura Regionalna w Krakowie

Prokuratura Regionalna w Krakowie

Państwowa jednostka budżetowa nie posiadająca osobowości prawnej.

Na podstawie § 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie utworzenia

Wydziałów Zamiejscowych Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury

Krajowej, prokuratur regionalnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów

właściwości (Dz. U. 2016 poz. 207) – w oparciu o delegację ustawową art. 35 § 1 ustawy z dnia 28 stycznia

2016 r. – Prawo o prokuraturze (Dz. U. poz. 177) – utworzona została Prokuratura Regionalna w Krakowie

obejmująca obszar właściwości Prokuratur Okręgowych w: Kielcach, Krakowie, Nowym Sącz i Tarnowie.

Rejestr zmian dla: Status prawny

Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Regionalna w Krakowie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-01-07
Publikacja w dniu:
2019-01-07
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Regionalna w Krakowie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-01-07
Publikacja w dniu:
2019-01-07
Zmiany:
Podejrzyj
Serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej Prokuratury Regionalnej w Krakowie
2021 Copyright by Prokuratura Regionalna w Krakowie Agencja iArt