Komunikat z dnia 9 stycznia 2020 roku w sprawie wyników konkursu na wolne stanowisko stażysty z przeznaczeniem na stanowisko analityka kryminalnego w Prokuraturze Regionalnej w Krakowie - Prokuratura Regionalna w Krakowie

Prokuratura Regionalna w Krakowie

RP III WOS 111.6.2019

Informuję, że Komisja Konkursowa powołana do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko stażysty z przeznaczeniem na stanowisko analityka kryminalnego w Prokuraturze Regionalnej w Krakowie – uwzględniając wyniki II etapu konkursu oraz przebieg rozmowy kwalifikacyjnej, stanowiącej III etap konkursu – zakwalifikowała do objęcia tego stanowiska:

Panią Agnieszkę Chawińską

która uzyskała wymaganą i największą spośród wszystkich kandydatek liczbę punktów.

Prokurator Regionalny
Marek Woźniak

Rejestr zmian dla: Komunikat z dnia 9 stycznia 2020 roku w sprawie wyników konkursu na wolne stanowisko stażysty z przeznaczeniem na stanowisko analityka kryminalnego w Prokuraturze Regionalnej w Krakowie

Serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej Prokuratury Regionalnej w Krakowie
2020 Copyright by Prokuratura Regionalna w Krakowie Agencja iArt