Komunikat prasowy RP I Ds 22.2018 - Prokuratura Regionalna w Krakowie

Prokuratura Regionalna w Krakowie

W dniu 29 stycznia 2021 roku zostało zakończone śledztwo prowadzone pod sygn. akt RP I Ds 22.2018 przez Wydział I do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Regionalnej w Krakowie, skierowaniem przeciwko siedmiu osobom, do Sądu Okręgowego w Krakowie, Wydział VI Kamy aktu oskarżenia o przestępstwo z art. 54 §1 k.k.s. i inne kodeksu karnego skarbowego, z art. 305 ust. 1 i 3 ustawy z dnia
30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej, z art. 12a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych i art. 258 § 1 k.k.

Przedmiotem śledztwa była działalność zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się nielegalnym wytwarzania i dystrybucją wyrobów tytoniowych.

Na czele przestępczej działalności stał oskarżony Adam S., który założył grupę przestępczą, a następnie podjął się jej kierownictwa oraz wydawał polecenia pozostałym członkom grupy, co do organizacji przestępczego procederu, w tym dostarczania krajanki tytoniowej, jej przewozu i przerobu na gotowy produkt w postaci papierosów, a także przepakowania, magazynowania i dalszej dystrybucji. Pozostali oskarżeni dopełniali skład kierowanego przez niego związku przestępczego, każdy z nich posiadał przypisane miejsce  w strukturach przestępczych, z czym w szczególności wiązały się przypisane czynności w ramach przestępczego procederu. Każdy z nich stanowił element dobrze funkcjonującego organizmu przestępczego zbudowanego na wzór legalnie funkcjonujących podmiotów branży tytoniowej. Członkowie grupy zapewniali bowiem wszelką obsługę produkcji wyrobów tytoniowych, dbali o magazynowanie, organizowali rynki zbytu, troszczyli się o transport wyrobów, gwarantowali ochronę podejmowanych przedsięwzięć i realizowali współpracę z osobami dostarczającymi półprodukty lub udostępniającymi trwałe środki materialne, konieczne do zapewnienia ciągłości wspólnych działań.

W toku postępowania ustalono, iż w okresie od dnia 18 kwietnia 2018 roku do dnia 3 września 2018 roku zorganizowana grupa przestępcza kierowana przez Adama S. nielegalnie wyprodukowała i wprowadziła do obrotu gospodarczego wyroby akcyzowe w postaci papierosów różnych marek, w łącznej ilości, co najmniej 1.328.940 sztuk, tytoń do palenia w ilości co najmniej 14.874,85 kg oraz susz tytoniowy w ilości co najmniej 678,05 kg.

Grupa przestępcza posiadała magazyn zlokalizowany na terenie województwa małopolskiego, gdzie przechowywane były nielegalnie wyprodukowane papierosy, a na terenie województwa śląskiego posiadała linię technologiczną do produkcji krajanki tytoniowej. Krajankę tytoniową na papierosy grupa przerabiała na terenie Republiki Czeskiej.

                   Straty Skarbu Państwa z tytułu uszczuplenia należnego podatku akcyzowego, związane z zabezpieczonymi akcyzowymi wyrobami tytoniowymi określono na kwotę w łącznej wysokości nie mniejszej niż 13.191.683 złotych.

 

 

                                                                                   RZECZNIK PRASOWY

                                                                            PROKURATURY REGIONALNEJ

                                                                                     Wojciech Mularczyk

Rejestr zmian dla: Komunikat prasowy RP I Ds 22.2018

Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Regionalna w Krakowie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-02-17
Publikacja w dniu:
2021-02-17
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Regionalna w Krakowie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-02-17
Publikacja w dniu:
2021-02-17
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Regionalna w Krakowie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-02-17
Publikacja w dniu:
2021-02-17
Zmiany:
Podejrzyj
Serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej Prokuratury Regionalnej w Krakowie
2021 Copyright by Prokuratura Regionalna w Krakowie Agencja iArt