Komunikat Prasowy RP II Ds 8.2018 - Prokuratura Regionalna w Krakowie

Prokuratura Regionalna w Krakowie

Kraków, dnia 5 maja 2021 roku

   

KOMUNIKAT

W nawiązaniu do poprzedniego komunikatu z dnia 31 marca 2021 roku, dotyczącego stanu śledztwa nadzorowanego pod sygn. akt RP II Ds. 8.2018 w sprawie działalności Fritz Group SA z siedzibą w Krakowie, Prokuratura Regionalna w Krakowie informuje, że postępowanie to pozostaje w toku.

Przedstawiony w jego treści stan prowadzonego postępowania przygotowawczego nie uległ zmianie.

W sprawie nadal prowadzone są zaplanowane czynności procesowe, polegające na przesłuchaniu świadków i oględzinach zabezpieczonych dokumentów.

W postępowaniu oczekiwana jest opinia z zakresu rachunkowości i finansów oraz opinia uzupełniająca z zakresu informatyki.

Opinia z zakresu rachunkowości i finansów, której wnioski warunkują dalszy tok postępowania, w tym ustalenie istnienia podstaw do przekształcenia śledztwa w fazę „przeciwko osobie”, nie została opracowana we wcześniej zadeklarowanym przez biegłych terminie.

Ponadto w toku śledztwa ujawniono fakt przeprowadzenia przez Spółkę kolejnych operacji finansowych przy zaangażowaniu środków pieniężnych, mogących pochodzić od klientów kantoru wymiany walut Fritz Group S.A., które wymagają zbadania.

Kolejny komunikat w tej sprawie zostanie przekazany na stronie internetowej Prokuratury Regionalnej w Krakowie, niezwłocznie po uzyskaniu 

w sprawie opinii specjalistycznej z zakresu rachunkowości i finansów, jak też jej poszczególnych części.

 

 

Rejestr zmian dla: Komunikat Prasowy RP II Ds 8.2018

Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Regionalna w Krakowie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-05-13
Publikacja w dniu:
2021-05-13
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Regionalna w Krakowie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-05-13
Publikacja w dniu:
2021-05-13
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Regionalna w Krakowie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-05-13
Publikacja w dniu:
2021-05-13
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Regionalna w Krakowie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-05-13
Publikacja w dniu:
2021-05-13
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Regionalna w Krakowie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-05-13
Publikacja w dniu:
2021-05-13
Zmiany:
Podejrzyj
Serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej Prokuratury Regionalnej w Krakowie
2021 Copyright by Prokuratura Regionalna w Krakowie Agencja iArt