Oświadczenia majątkowe prokuratorów za rok 2015 - Prokuratura Regionalna w Krakowie

Prokuratura Regionalna w Krakowie

Na podstawie § 1 ust. 1 i 3, § 3 Zarządzenia Nr 23/16 Prokuratora Krajowego z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie sposobu udostępniania oświadczeń o stanie majątkowym prokuratorów powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury oraz Zarządzenia Nr 67/2016 Prokuratora Regionalnego w Krakowie z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie zasad i warunków organizacyjno – technicznych ujawnienia oświadczeń o stanie majątkowym prokuratorów Prokuratury Regionalnej w Krakowie, oświadczenia te podlegają publikacji na stronie internetowej Prokuratury Regionalnej w Krakowie.

Publikacji podlegają oświadczenia majątkowe prokuratorów Prokuratury Regionalnej w Krakowie, co do których nie zostały złożone wnioski o objęcie informacji zawartych w oświadczeniu ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych o klauzuli tajności „zastrzeżone”, a w przypadku złożenia wniosku publikacja następuje zgodnie z decyzją prokuratora przełożonego.

Oświadczenia majątkowe prokuratorów Prokuratury Regionalnej w Krakowie.

Równocześnie informujemy, że stosownie do art. 104 § 7 zdanie 2  ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze (Dz.U. z 2016 r. poz. 177), uwzględniono wnioski o objęcie informacji zawartych w oświadczeniu majątkowym ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych niżej wymienionych prokuratorów:

  1. Krzywicki Włodzimierz

  2. Mularczyk Wojciech

  3. Sosnowski Marek

  4. Stawicki Henryk

Pliki do pobrania

Rejestr zmian dla: Oświadczenia majątkowe prokuratorów za rok 2015

Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Regionalna w Krakowie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-12-27
Publikacja w dniu:
2018-12-27
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Regionalna w Krakowie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-12-27
Publikacja w dniu:
2018-12-27
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Regionalna w Krakowie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-12-27
Publikacja w dniu:
2018-12-27
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Regionalna w Krakowie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-12-27
Publikacja w dniu:
2018-12-27
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Regionalna w Krakowie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-12-27
Publikacja w dniu:
2018-12-27
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Regionalna w Krakowie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-12-27
Publikacja w dniu:
2018-12-27
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Regionalna w Krakowie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-12-27
Publikacja w dniu:
2018-12-27
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Regionalna w Krakowie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-12-27
Publikacja w dniu:
2018-12-27
Zmiany:
Podejrzyj
Serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej Prokuratury Regionalnej w Krakowie
2019 Copyright by Prokuratura Regionalna w Krakowie Agencja iArt